Eventmarknadsföring för nybörjaren

Eventmarknadsföring är ett perfekt tillfälle att komma i kontakt med företagets målgrupp och interagera med dem på ett helt annat sätt. Här delar vi med oss av några grundläggande tips kring vad man bör tänkta på när man ska påbörja sitt första eventmarknadsföringsprojekt.

Planera ordentligt

Som med så mycket annat i företagsvärlden är planering A och O vid eventmarknadsföring. Och det finns många steg som måste övervägas. Kan man checka av alla de punkterna kommer chansen för ett lyckat event gå upp markant!

Utrusta personalen

Beroende på eventets natur kan det vara väldigt bra att se till att alla från företaget som kommer att närvara vid eventet i professionellt syfte är omedelbart identifierbara. Profilkläder är något som löser detta problem direkt och går att anpassas på många sätt.

Utbilda personalen

Alla från företaget bör också ha goda kunskaper i hur man närmar sig, bemöter och hanterar kunder. Det behövs visserligen ingen specifik utbildning för detta, men det är bra att åtminstone har gått igenom grundprinciper med personalen om vad man ska fokusera på och hur man ska hantera frågor av olika slag.

Angående schemat

Att ha ett tydligt schema är alltid en fördel men vid ett event är det samtidigt mycket som kan hända som inte riktigt passar ihop med det. Att hålla sig till schemat så gott det går är något man alltid ska försöka göra vid ett event. Men samtidigt gäller det att vara förberedd för att saker och ting går snett eller måste förändras i sista sekund. Planera därför gärna för eventuella förändringar och vad som kan göras som respons till vissa händelser.