Köpa skogsfastighet – du är nu företagare

Om du köper en skogsfastighet blir du nästan automatiskt en egen företagare. För att hantera kostnader och deklarationen är det rekommenderat att du startar en firma och att skogsfastigheten ägs av den istället för bara dig som privatperson.

Skogssällskapet säger själva att den bästa ägandeformen är enskild firma. Med enskild firma är företagets och din privata ekonomi nära varandra, gentemot ett aktiebolag där ekonomierna är skilda. Du behöver inget startkapital för att starta en enskild firma. För aktiebolag krävs minst 50 000 kronor. Andra fördelar med enskild firma är skatteavdrag och räntefördelning. Du kan även utöka din skog genom att köpa mer mark från privatpersoner eller bolag. Ett aktiebolag kan i normalfallet endast köpa av andra juridiska personer, alltså andra aktiebolag.

Varför behöver du göra detta? Jo, en skogsfastighet taxeras alltid som en lantbruksfastighet. Alltså som att du tjänar pengar på fastigheten. Du blir automatiskt näringsidkare när du köper skog.

Det gäller att du läser på om skogsägande innan du köper din fastighet. Du hamnar lite mellan stolarna ibland eftersom du är i mångt och mycket privatperson. Om din bostad står på samma mark blir det också delade saker att efterforska. Du kommer exempelvis behöva juridisk rådgivning för huset och skogen. Förlita dig inte på forum för att få svar på viktiga frågor, kontakta en jurist och få mer klartecken i vad du kan och inte kan göra. Som skogsägare finns det konsultföretag som kan guida dig och förvaltningsföretag som kan sköta sin skog åt dig.

Det finns även bidrag och stöd att söka hos Jordbruksverket för en rad åtgärder: du kan få hjälp att gallra fram ädellövskog, skapa våtmark, naturvårdsbränning eller att rensa upp en kulturmiljö. Naturvård är en del av skogsägande och för att skogen ska öka i värde. Använd alla resurser som finns för att öka värdet och hälsan på din skogsmark!