Ett gott rykte är bästa marknadsföringen

När man pratar marknadsföring så är det lätt att mycket tid och pengar går åt skapandet av annonser och sedan publicering av dessa i TV, tidning och på webben. Det finns dock en del som kan både hjälpa och stjälpa dessa satsningar, ryktet.

rykte

Gäller även medarbetarna

En del av företaget som inte alltid får tillräckligt mycket uppmärksamhet är den image man har byggt upp som arbetsgivare. Detta rykte kan många gånger vara avgörande för vilka kandidater du får fram samt hur väl de slutliga förhandlingarna går. Inom HR så kallas detta för ”Employer branding” och är en viktig del för att både behålla talang och för att locka till sig nya. För företag som växer är detta av yttersta vikt och det kan vara passande att ta in hjälp in utifrån om man inte själv besitter kompetensen.

Viktiga steg i arbetet med employer branding är att dels förstå den egna verksamheten med dess mål och behov men även att man förstår vilken målgrupp man sträcker sig till. Baserat på det och din förståelse för målgrupperna så kan man sedan formulera ett så kallat EVP(Employer Value Proposition) där man beskriver de delar som man anser är viktiga och att man bör kommunicera.

Viktigt i välfärden

Ett annat område där det kan vara mycket viktigt med gott rykte är för privata aktörer inom välfärden. Företaget Aktiv assistans som arbetar med hjälp till personer med funktionsnedsättningar sade i en intervju med svenskt näringsliv att de har valt att inte satsa på traditionell marknadsföring utan istället leva på referenser och sitt goda rykte. Detta i samband med en fråga gällande om det är rätt att göra vinst inom vården. Det valda arbetssättet har dock gått bra för företaget som på två år växt till en omsättning på cirka 5,5 miljoner kronor.