Sociala Medier

Vi har hunnit leva ett tag med sociala medier. Det har fått en hel del konsekvenser som är både positiva och negativa. Positivt är att sociala medier skapat en ny dimension för människor att socialisera.

För vissa har det i verkliga livet innan varit svårt. Men i de sociala medierna är det allmänt accepterat att uttrycka sig om precis vad som helst. Många använder de sociala medierna mer sparsamt och berättar detaljer om den personliga vardagen. Andra använder sociala medier för att exempelvis ge uttryck för sina politiska åsikter. För företagen är sociala medier ett mycket bra verktyg. Med rätt teknik kan man nå ut långt med sina budskap, nyheter o.s.v.

Nackdelen tycks dock vara att de sociala medierna i allt högre grad börjar styra människor åt ett egentligen ganska asocialt beteende. Visst umgås vi på nätet men vi har blivit desto sämre på att umgås i det verkliga livet.