Välj rätt revisor

En revisor kan fungera på många olika sätt för ett företag. Många företagare använder sin revisor till annan rådgivning än den som bara rör ekonomin, medan vissa använder sin revisor rent formellt. Men en revisor ska främst verka för att du ska kunna driva ditt företag på ett tryggt och korrekt sätt.

När du väljer revisor är det viktigt att du kollar referenser, om någonting blir fel med redovisningen kan det komma att kosta dig och din revisor mycket pengar även om felet inte var uppsåtligt. Revisionsinspektionen utfärdar behörigheter till revisorer och det är viktigt att du kollar upp att ett sådant intyg finns och är aktuellt.

Alla företag behöver inte ha en revisor och vill du veta mer ingående om vilka regler som gäller kan du läsa mer på bolagsverket. Men att ha en revisor som är kopplad till företaget ökar trovärdigheten eftersom att revisorn granskar dom ekonomiska processerna som sker i företaget, en revisor kan också bedöma risker och förebygga så att väsentliga fel inte uppstår. Vilket är attraktivt gentemot klienten, kreditgivaren, och leverantören. Med andra ord fungerar en revisor som en kvalitetsstämpel för ditt företag vilket underlättar i många värdefulla led.

Söker du efter meriterade, professionella och auktoriserade revisorer kan du med fördel kontakta Kling Redovisning AB som med sin långa och gedigna erfarenhet kan erbjuda dig och ditt företag den ekonomiska rådgivning som du behöver för att lyckas väl.

Oavsett om du håller på att starta ett nytt bolag eller behöver hjälp med bokslut och års deklarationer, insoursing, lön och personaladministration så kan Kling Redovisning AB hjälpa dig med affärsmässiga och professionella lösningar.