Marknadsföring är kontakt

Marknadsföring är mer än någonsin en levande tvåvägskommunikation. Tack vare internet har privatpersoner möjlighet att enkelt och snabbt interagera och kommentera på organisationers marknadsföring och uttalanden. Hur kan du dra nytta av detta?

kontakt

Ett sätt att få styra dialogen är att själv driva plattformen. Allt ifrån kommuner till privata företag väljer idag att öppna upp egna forum eller kommentarstjänster för att fånga upp kundernas intressen.

Förslag och support

För kommuner finns till exempel lösningen E-förslag. Den tekniska plattformen låter kommunens medborgare enkelt skicka in, rösta och diskutera idéer och förslag. Detta kan hjälpa bygga engagemang och föra fram just de förslag som invånarna värdesätter.

Detta kan liknas vid hur otroligt viktigt det är för ett företag att ha ett väl fungerande system för support. Precis som i ovanstående exempel är det viktigt att alla frågor enligt korrekta processer hittar sig till rätt personer så att kunden inte behöver vänta mer än nödvändigt på en lösning.

Communitybyggande

Vid sidan om att ha bra system för förslag och support så är det även viktigt att kanalisera och ge utrymme för den community av användare som finns runt företagets produkter och tjänster. En lösning på detta som företag så som Skype, Spotify och Sony använder sig av heter Lithium. Denna låter kunderna föra en diskussion runt din produkt och hjälpa varandra med eventuella problem.

För att föra över detta till sociala medier så finns det inte en bra lösning utan man måste ofta kombinera många bra verktyg som alla gör sin egen del. Några höjdpunkter är dock Hootsuite, Buffer och Tweetdeck.