Marknadsför ditt företag som arbetsgivare

Det är viktigt att synas för dagens företag och med det blir marknadsföring alltmer viktigt. Samtidigt som det är lättare att synas i dag än vad det var för några år sedan innan internet blev stort, måste man också ägna mycket mer tid åt att synas på rätt sätt.

siluetter av glada anställda

Många företag har heltidsanställda som sköter marknadsföringen då mycket tid går åt till att ge en bra bild av företaget på sociala media. Det är inte bara viktigt att varumärket syns utan man måste också tänka på hur man agerar utåt som arbetsplats. För att kunna rekrytera rätt personal måste man nämligen vara en attraktiv arbetsgivare. Det gäller även om man söker hjälp utifrån med rekryteringen. Ett starkt varumärke som arbetsgivare gör det till exempel enklare för stora headhunting-firmor att hjälp med rekrytering till nyckelpositioner.

För att vara en attraktiv arbetsgivare är det mycket man måste tänka på och på sajten Fastighetsjobb.se kan vi läsa några kloka tips om hur man kan marknadsföra sig på bästa sätt och locka till sig bra arbetskraft.

Det gäller att jobba lika mycket internt som externt med varumärket. Internt bör man främst se till att de anställda är stolta och känner lojalitet över att jobba på företaget. Det externa jobbet handlar förstås om att marknadsföra och positionera företaget som attraktivt för yrkesverksamma och nyutexaminerade.

För att attrahera personer måste man också kunna behålla dem. På senare år har det blivit allt viktigare att ha ett genomarbetat arbetsgivarvarumärke, Employer Branding. Att arbeta med detta betyder att bygga upp ett varumärke som attraherar nya medarbetare och samtidigt även de som redan är anställda. Man måste marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare och sedan leva upp till det – till exempel genom att erbjuda olika förmåner eller flexibla villkor.

Man måste synas i både traditionella och nyare medier. Man måste vara uthållig, långsiktig och tålmodig i arbetet och även se till att nå rätt målgrupp. Utöver synlighet i digitala och tryckta medier bör man använda intranät, hemsidor och sociala medier. När de anställda är nöjda har man nått ett viktigt mål i den interna marknadsföringen.