Anbud är att betrakta som marknadsföring

Vill ett företag delta i en offentlig upphandling ska de vara medvetna om att anbudet räknas som marknadsföring vilket innebär att man måste följa de lagar och regler som finns för just marknadsföring. Bryter man mot lagen kan man riskera att bli utesluten ur offentliga upphandlingar.

För att inte bli utesluten ur offentliga upphandlingar gäller det att hålla sig till marknadsföringsreglerna. Enligt Delphi har Sverige en grundlagsskyddad offentlighetsprincip vilket innebär att alla uppgifter som finns i anbud i offentliga upphandlingar räknas som offentliga och allmänna. Alla kan alltså ha möjlighet att komma åt och läsa informationen, även konkurrenter. Därför bör man också tänka på att innehållet i anbudet är korrekt, annars kan konkurrenterna ifrågasätta informationen.

Företag kan enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) bli uteslutna från deltagande i offentliga handlingar vid lagbrott. De myndigheter som är upphandlade måste tillämpa lagen om offentlig upphandling när de exempelvis upphandlar tjänster, varor eller byggentreprenader som överskrider vissa värden.

Det kan vara svårt att hålla ordning på alla lagar och regler. Därför kan det vara en god idé att erbjuda sina anställda utbildning för att få rätsida på de regler som gäller. Magnus Josephson har utbildningar som passar för ändamålet. Deras mål är att företaget ska lyckas med sina affärer efter utbildningen. De har utbildningar för både myndigheter och företag och skräddarsyr gärna utbildningen för att det ska passa företagets behov.

Följande moment kan ingå i en utbildning i offentlig upphandling:

  • Säljmöte, hur uppnår man maximal påverkan?
  • Hur går man till väga för att få kunderna att titta på kvaliteten som erbjuds snarare än priset?
  • Vad kan – och får – man göra för att påverka upphandlingarna innan dessa annonseras?
  • Skolning i LOU och vad som gäller.
  • Hur man skriver ett vinnande anbud

Det gäller att man som företag är medveten om hur man ska gå tillväga för att lägga ett vinnande anbud och det är inte alla som har den kunskapen. Därav vikten att lära sig detta och få mer kunskap om hur man lägger bra anbud i offentliga upphandlingar. Fler vunna anbud gör att företaget kan anställa mer personal och bli framgångsrikare än vad man är.