Motivera sina medarbetare

Motivation är inte något som kommer från tomma intet. Medan somliga kan hitta motivation inom sig själv är det många som behöver yttre motivation för att verkligen växa i sitt jobb och prestera bättre. Som chef har man ett ansvar att se till att sina medarbetare är motiverade i det de gör. Men det kan oftare vara lättare sagt än gjort. Här tittar vi på två vanliga situationer och hur man kan hantera dem.

Ovilja

Ovilja kan nog sägas vara den värsta motsatsen till motivation. När det är tydligt att medarbetare inte vill göra jobbet har man ett problem som måste tas itu med illa kvickt. Ett bra första steg är att ta ett samtal med medarbetaren för att få ett perspektiv på hur de ser på jobbet och framtiden. Men det krävs även inre reflektion; bristande ledarskap kan också leda till ovilja bland medarbetare. Lika så kan detta bli resultatet om man aldrig ser till att berömma och belöna för arbete väl utfört. Titta även på vilka system för feedback som finns på plats, hur tydligt kommunicerade målen är och med vilket engagemang visioner och värderingar förmedlas. Det kan även vara en bra idé att ta in någon som kan hjälpa till med motivationen genom att lära alla hur man hittar glädjen i arbetet.

Oförmåga

När medarbetare upplever att de inte kan göra något och mer eller mindre ger upp innan de riktigt försökt gäller det att kliva in och undersöka vad roten till detta är. Forskning har indikerat att den självupplevda kompetensen är lägre än den verkliga, vilket då ofta betyder att när en person säger att de inte kan göra något underskattar de ofta sin egen förmåga.I sådana tillfällen behöver medarbetarna stöd och förklara för dem att det är tillåtet att misslyckas. Det är ofta genom våra misslyckanden som vi lär oss, men det betyder att vi måste lära oss att våga misslyckas.