Bokföring för småföretagaren

Bokföringen är en aspekt av företagande man sällan har bra koll på när man först startar. Det är dock väldigt viktigt att inte göra fel med bokföringen och därför något man måste se till att det blir rätt gjort. Alternativen här är ju då att antingen lära sig hur bokföringen går till och göra den själv eller lämna bort detta arbete till en redovisningsbyrå.

Detta är i slutändan en fråga om balans. Hur mycket tid behöver man lägga ned på bokföringen varje månad när man gör den själv jämfört med hur mycket kostar det att lämna bort det till någon annan. När man är väldigt oerfaren finns det tydliga fördelar med att anlita en redovisningsbyrå att sköta bokföringen då man får en garanti på en korrekt utfört bokföring.

Men argumentet kan även göras att om man gör sin egen bokföring kommer man nog ha en bättre löpande insikt i företagets ekonomi, både på kort och lång sikt. En sådan sak kan dock förbättras genom en god och regelbunden kontakt med byrån.

I slutändan är det upp till var och en att bedöma vad de finner vara den bästa lösning. Det finns för- och nackdelar med båda systemen och frågan blir helt enkelt vad man lägger större vikt vid.